Jak wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane

Twoje dane reklamacyjne zostaną wprowadzone do bazy Consumer Sentinel. Jest to baza danych zawierająca skargi konsumenckie prowadzona przez Federalną Komisję Handlu USA ("FTC"). Twoje dane, w tym osobiste dane kontaktowe, będą dostępne dla certyfikowanych organów ścigania oraz organów regulacyjnych w wielu krajach. Agencje te mogą wykorzystywać podane przez Ciebie informacje do prowadzenia badań, podejmowania działań regulacyjnych lub egzekwowania przepisów prawa oraz wykrywania trendów konsumenckich.

Informacje przesyłane za pośrednictwem internetowego formularza skargi mogą być również agregowane w celu analizy trendów i statystyk, które mogą być podawane do wiadomości publicznej. Te zbiorcze informacje nie będą zawierać Twoich danych osobistych. Jeśli ktoś zgłaszający skargę do econsumer.gov wskaże, że nie ukończył 18 lat, dane osobowe zebrane w formularzu reklamacyjnym nie będą gromadzone. Zapoznaj się z polityką prywatności i polityką prywatności FTC.

Co dalej

Po złożeniu skargi, będziesz ją mógł zaktualizować, edytować lub poprawić. Aby dokonać zmian w skardze skontaktuj się z nami używając numeru referencyjnego zgłoszenia.

Mimo że Twoja skarga będzie dostępna dla wielu agencji rządowych, to nie wszystkie agencje będą ją przetwarzać czy wykorzystywać. Nie oczekuj, że jakakolwiek agencja ds. konsumenckich podejmie działanie czy rozpatrzy Twoją skargę. Wynika to z tego, że wiele agencji rządowych wszczyna postępowania w celu ochrony ogółu społeczeństwa, tj. w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, ale nie interweniuje w imieniu indywidualnych konsumentów. Inne agencje mają natomiast obowiązek zbadania każdej wniesionej skargi.

Przeczytaj zakładkę "Dalszego kroki do podjęcia", aby uzyskać więcej informacji, które mogą Ci pomóc rozwiązać problem.

Wskazówki dotyczące raportowania

  • To od Ciebie zależy, ile podasz informacji na swój temat oraz jakie dane osobowe udostępnisz podczas składania skargi. Informujemy, że udostępnienie swoich danych kontaktowych ułatwi pracownikom econsumer.gov skontaktowanie się z Tobą w celu zebrania dodatkowych informacji na temat złożonej skargi.
  • Im więcej informacji i szczegółów możesz podać, np. daty, kwoty pieniężne, nazwę przedsiębiorcy - tym bardziej wartościowy będzie Twój raport.